อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กรมทะเล ร่วมโครงการ #กอดป่ากอดทะเล#

กรมทะเล ร่วมปลุกจิตสำนึกและสร้างเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ย้ำร่วมมือกันแก้ไข ไม่สร้างปัญหาใหม่ทำลายทรัพยากร อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น.


อเล็กซ์  เรนเดลล์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย  ผลักดันโครงการ #กอดป่ากอดทะเล#  ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักเรียน ประชาชน และปราชญ์ชุมชนผู้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยโครงการได้เริ่มเปิดตัวกิจกรรมเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,400 คนทั้งนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ยื่นมือให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ นักวิชาการ และเรือ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ย้ำชัดไม่ใช่เพียงแค่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา แต่เราต้องร่วมมือกันไม่สร้างปัญหาหรือกระทำกิจกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้วยนอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พยายามสร้างเครือข่ายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภายนอก ที่มีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สานต่อแนวนโยบายดังกล่าว โดยจะเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ถึงกิจกรรมที่กรมได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆอีกทั้ง กรมได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายสมาชิก “อาสาสมัคร” พิทักษ์ทะเลในพื้นที่กว่า 50 คน ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การในการปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19