อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

'ทม.สองพี่น้อง' อบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกัน'โควิด-19'

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อบรมให้ความรู้เรื่อง "โควิด-19" พร้อมสอนวิธีทำหน้ากากอนามัย ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 19 ชุมชน เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 23.09 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า "โควิด-19" โดยมี นายธีระ สัตยวาที ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 19 ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้องเพื่อออกไปให้ความรู้ต่อไปยังพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้องโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนและวิธีการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 รวมถึงได้รับความรู้การทำหน้ากากอนามัยจากผ้าสำหรับใส่เพื่อป้องกันตนเอง และต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนได้ เพื่อลดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาสูง ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่อใช้แล้วยังสามารถซักทำความสะอาด นำมาใช้ซ้ำลดการเกิดขยะ ลดโลกร้อน จากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วย โดยวัสดุอุปกรณ์ในการทำไม่ยุ่งยาก มีจักรเย็บผ้า ผ้านิ่มหลากสีสัน ยางยืด เข็ม ด้าย และใยสังเคราะห์ 

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59