อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน 1

ผู้บังคับการกองบิน 1 ส่งมอบหน้าที่ให้กับ นอ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน 1 คนใหม่ เดินหน้าพัฒนากองบิน 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยความเป็นหนึ่ง   อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 15.06 น.


นาวาอาากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกองบิน 1 ให้กับ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน 1 (ท่านใหม่) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน 1, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน 1, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน 1 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 1 ร่วมพิธีฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน 1 และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน 1ทั้งนี้ กองบิน 1 มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกองบิน 1 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ วิสัยทัศน์ เป็นฐานบินปฏิบัติการหลักที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Base : NCAB) เพื่อมุ่งสู่ฐานบินปฏิบัติการชั้นนำในภูมิภาค ดังยุทธศาสตร์การพัฒนากองบิน 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยความเป็นหนึ่ง (Excellence through ONe).คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 76