อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

เปิดเรียน​ปีการศึกษา​ 2563 วิถีชีวิตใหม่ในโรงเรียน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย โดยต้องจัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาป้องกันโควิด-19 อีกทั้งยังต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรของโรงเรียนอีกด้วย พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนก.ค.นี้

โดยได้เปิดเผยสถิติการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 10-19 ปี มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 3.81 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ เมื่อมาอยู่ที่โรงเรียนร่วมกันเป็นเวลา 5-7 ชั่วโมงต่อวัน​ จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อจากกลุ่มเพื่อน​ เมื่อกลับถึงบ้านก็มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัว


 
​อธิบดีกรมอนามัย ยังกล่าวต่อไปว่าการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนจะต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย โดยต้องจัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาป้องกันโควิด-19 อีกทั้งยังต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรของโรงเรียนอีกด้วย

รวมถึงจัดการอบรมครูเพื่อให้มี “ความรอบรู้ด้านสุขอนามัยในโรงเรียน” รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโรงเรียนต้องประเมินตนเองตามแพล็ตฟอร์มการคุมมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 (Thai​ stop​ COVID​-19 Platform)  ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการ 6 แนวทางดังต่อไปนี้
 
1.มีมาตรการคัดกรองนักเรียน เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง ถ้าเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
3.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
4.มีมาตรการเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน
5.เน้นให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ โดยจัดกลุ่มนักเรียนสลับกันใช้งาน 
6.ลดความแออัดโดยไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก

มีข้อคิดพิจารณาประกอบการวางแผนและรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสและเกาหลีใต้เมื่อกลางเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองโดยผ่อนปรนข้อกำหนดให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ ปรากฏว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 


 
กรณีที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองซึ่งรวมถึงการให้นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษากลับเข้าชั้นเรียน ภายใต้เงื่อนไขด้านการรักษาระยะห่างระหว่างสังคม อาทิ การจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อ 1 ห้องเรียน ฯลฯ มีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษากลับเข้าสู่ห้องเรียนแล้วประมาณ 40,000 คน​ ขณะที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทยอยกลับเข้าเรียนอีกราว 150,000 คน แต่ก็ต้องมีคำสั่งประกาศให้หยุดเรียนหลังจากได้รับรายงาน "ความเสี่ยงครั้งใหม่" การติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียน

กรณีที่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 โรงเรียนในเกาหลีใต้หลายโรงมีการทยอยเปิดให้นักเรียนกลับมาเรียนได้อีกครั้ง นักเรียนกลุ่มแรกที่เปิดให้กลับมาเรียนได้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีสุดท้ายทั่วประเทศราว 440,000 คน ซึ่งจะสอบเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีนี้ ส่วนนักเรียนในชั้นเรียนที่ถัดลงมาจะมีแผนให้กลับมาเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
 
ภาพรวมของการกลับมาเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมปลายกว่า 2,356 โรงทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19​ ภายใต้กฎระเบียบใหม่ ที่นักเรียนและครูต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นตอนรับประทานอาหารและต้องหมั่นทำความสะอาดโต๊ะนั่งที่ต้องตั้งเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรปรากฏว่าโรงเรียนมัธยมปลาย 75 โรง ในเขตพื้นที่เมืองอินชอน ซึ่งเคยเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง​ หลังเปิดเรียนได้เพียง 2 ชั่วโมงมีการประกาศปิดโรงเรียนอีกรอบเมื่อพบนักเรียน 2 คน ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนอีกอย่างน้อย 66 โรงใน 5 เขตของเมืองอินชอนต้องยุติการเรียนการสอนและส่งนักเรียนทั้งหมดกลับบ้าน

การสอบสวนโรคพบว่าเด็กทั้ง 2 คน ได้เข้าไปใช้บริการห้องคาราโอเกะที่ก่อนหน้านี้มีนักเรียนคนอื่นติดเชื้อโควิด-19 มาจากกลุ่มผู้ติดเชื้อที่คลับในย่านอิแทวอน กรุงโซลเข้าไปใช้บริการก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าโรงเรียนในเมืองอินชอนจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งเมื่อไร

โรงเรียน​กำลังจะเปิดภาคเรียนปีการศึกษา​ 2563​ ในวันที่​ 1​ ก.ค.​ 63​ ลูกหลานไทยจำนวน​ 6-7 ล้านคนจะไปเรียนหนังสือในอีก 33 วันข้างหน้านี้​ ภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกันในทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโควิด-19​ ที่ไม่อาจวางใจได้เลย
.................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 273