อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

'ส.ส.ปริญญา'สนับสนุนร่างพ.ร.บ.งบช่วยประชาชน

ส.ส.ปริญญา กำแพงเพชร เขต 4 พปชร.สนับสนุนร่าง พรบ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 นำไปช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19   เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.20 น.


นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.จังหวัดกำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่เพิ่มขึ้นกว่าแสนล้านบาท 3.1 และรัฐบาลได้คาดการณ์การว่าการจัดเก็บรายได้ในปีนี้จำนวน 2,677,000 ล้านบาท จะดำเนินนโยบายแบบขาดทุน 623,000 ล้านบาท ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลอนู่ในสภาวะที่เกิดวิกฤติของชาติจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19  ทำให้นักท่องเที่ยวซึ่งการคาดการณ์ว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยไม่น้อยกว่า 40 ล้านคน  แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19  ลดลงมาเหลือแค่ 15 ล้านคน นอกจากนี้ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ ก็คือปัญหาภาคการส่งออก 

อย่างไรก็ตามยังเห็นรัฐบาลยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา 6 ยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าประเทศ ซึ่งตนเองได้เห็นถึงความสำคัญในหลายยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางด้านสังคม ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาในจังหวัดกำแพงเพชร และตนเองเป็น ส.ส.ในจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของภาคการเกษตรถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในจังหวัด มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งข้าวหอมมะลิ  มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยตลอดระยะเวลาที่ได้ทำหน้าที่ ส.ส. ได้สนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมและการให้ปัจจัยในเรื่องของภาคการเกษตร 

และดำเนินการให้ความช่วยเหลือควบคู่ไปกับรัฐบาลที่ได้สนับสนุนในเรื่องของภาคการผลิตให้กับเกษตรกร และมีนโยบายหลายนโยบายเพื่อช่วยเหลือ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท และช่วยเหลือเกษตรกรด้วย ดังนั้นจึงขอสนับสนุน และรับหลักการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29