อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ผู้ประกอบการบันเทิงหาดป่าตองร้องขอความช่วยเหลือ

ส.ส.นัทธี ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว รับหนังสือร้องเรียนช่วยผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.


นายนัทธี  ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว คนที่สอง รับหนังสือจาก นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการ สถานบันเทิงหาดป่าตอง เรียกร้องให้มีการเยียวยาผู้ประกอบการ สถานบันเทิงในหาดป่าตองทั้งหมด ซึ่งมีผู้ประกอบการมากกว่า 324 ร้าน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 10,000 คน ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดกิจการตามที่รัฐประกาศ จึงขอให้มีการเยียวยา ฟื้นฟู เพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจภาคบันเทิง

โดยให้มีการเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ในการเปิดกิจการ ระงับหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนของมิเตอร์ไฟฟ้า และน้ำประปา ในช่วง 3 เดือนแรกของการกลับมาเปิดกิจการ เพื่อให้เกิดรายได้และความอยู่รอดของผู้ประกอบการ ยกเว้นภาษีท้องถิ่นและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสถานบันเทิงและพนักงานสถานบันเทิง และเน้นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่พนักงานสถานบันเทิงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกว่า 1๐,๐๐๐ คน ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงหาดป่าตอง ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง โดยให้ปิดสถานบันเทิงเวลา 04.00 น.เพื่อให้เหมาะสมกับเมืองท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังให้ร่วมขับเคลื่อนหาดป่าตองให้เป็น " MICE Tourism City และ Sport Tourism City" สร้างสถานที่แห่งการสัมมนาและการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางได้ตลอดทั้งปี พร้อมกับจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจในหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตและติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อโควิด-19บริเวณทางเข้า - ออก ถนนบางลา หาดป่าตอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

นายนัทธี ระบุว่าภายหลังจากรับหนังสือว่า จะเป็นตัวแทนในการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการลดค่าเช่าสถานที่ในบริเวณหาดป่าตองนั้นจะขอความร่วมมือจากทางจังหวัดภูเก็ต ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว และจะนำเรื่องดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ.การท่องเที่ยวต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น