อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เปิดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต

กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (Upgrade บัตร) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.


กรมการท่องเที่ยว กำหนดจัดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 วัน รวม 27 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เปิดรับมัคคุเทศก์เฉพาะผู้มีใบอนุญาตทั่วประเทศ ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้ มัคคุเทศก์ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.eventpassinsight.co/guide/registration/create/dot  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่  21 ส.ค. 2563

2. สมัครด้วยตัวเอง ณ จุดรับสมัคร

วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dot.go.th หรือ https://www.facebook.com/Deptourism/  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 086-395-0190 และ 095-848-2286


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11