อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

นปพ.ตรวจ-จับ เนื้อสัตว์เถื่อน ผิดกม.

หน่วยปฏิบัติการพิเศษฯ (นปพ.) ผนึกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้น-จับกุมการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อน ป้องกันโรคระบาดสัตว์-ผู้บริโภคปลอดภัย พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.


นายจักรกริศน์ ไกรสนธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ช่วงที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มระบาดจนสถานการณ์คลี่คลาย กรมปศุสัตว์ โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ (นปพ.) ยังคงปฏิบัติงานอย่างความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคในการบริโภคเนื้อสัตว์ 



ในปี 2563 หน่วยปฏิบัติการพิเศษฯ (นปพ.) กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมศุลกากร ตรวจจับดำเนิคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าซากสัตว์ กระทำผิดภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยทำการยึดเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้ากว่า 200 ตัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทยและป้องกันอันตรายแก่ผู้บริโภค 



นอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้า ซากสัตว์ เพื่อป้องกันเรื่องโรคระบาดสัตว์ ควบคุมราคาเนื้อสัตว์ภายในประเทศ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรในภาคเลี้ยงปศุสัตว์และปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค ในปีที่ผ่านมาเข้าดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศ พบการกระทำความผิดละดำเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ทั้งสิ้น 13 ราย ทำลายซากสัตว์ของกลาง 54,294.80 กิโลกรัม



การปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและรอบคอบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษฯ (นปพ.) ที่บูรณาการกับหลายหน่วยงาน  ตรวจค้นการกระทำผิดทุกด้านที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ จะช่วยป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทยและป้องกันอันตรายแก่ผู้บริโภค ส่งผลดีต่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในประเทศ สร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจด้านสินค้าปศุสัตว์ของไทยแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10