อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

2 ปีไม่มีอหิวาต์สุกร ป้องกันสำเร็จระดับโลก

"กรมปศุสัตว์"ประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หลังการประกาศโรคนี้ครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรของประเทศไทยว่า กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการควบคุมโรค African Swine Fever (โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร) หลังการประกาศโรคนี้ครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 
โดยประเทศไทยได้ใช้มาตรการยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ การดำเนินการทั้งหมดเป็นความร่วมมือของภาครัฐกับเอกชน  เช่น การทำคาร์แคร์ของรถที่นำสัตว์เข้ามาและฉีดยาฆ่าเชื้อ 5-6 ด่าน บริเวณริมชายแดน 
 
ซึ่งสามารถป้องกันได้ การตรวจตัวอย่างที่นำเข้ามาโดยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากประเทศจีน ปรากฏว่าพบ DNA ของเชื้อจำนวนมาก เป็นภารกิจการเฝ้าระวังโดยกองสารวัตรและกักกัน ของกรมปศุสัตว์ ที่คอยติดตามการลักลอบการนำเข้าสิ่งต้องห้ามอยู่ตามแนวชายแดน

 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความภูมิใจมากกับเรื่องนี้ ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านถูกใจมากที่สุด เพราะเกือบ 2 ปีแล้วที่สามารถควบคุมโรคได้ และสิ่งที่ได้ตามมาเป็นอานิสงส์ชัดเจน คือ วงการสุกรของไทยมีมูลค่า ถึง 150,000 ล้านบาท ที่สามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมทั้งประเทศอื่นๆได้ เพราะมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเราไม่มีโรค   ด้วยงบประมาณ500ล้านบาท ทำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยงบอุดหนุนเกษตรกร การจ้างบุคลากรลงไปในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรค การซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถกำจัดซาก ยาฆ่าเชื้อ จนบัดนี้ห่างไปเกือบ 2 ปี ก็ไม่พบโรคนี้ ในประเทศ และทั่วภูมิภาคนี้มีประเทศไทยกับมาเลเซีย 2 ประเทศที่ไม่พบโรคนี้ นอกนั้นพบหมด จึงถือว่าเป็นสิ่งที่เราประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่เพียงระดับเอเชีย แต่คิดว่าน่าจะระดับโลกเลย” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 23