อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

วันนี้วันอะไร? 22 ก.ย. "วันแรดโลก"

วันที่ 22 ก.ย. เป็น "วันแรดโลก" เพื่อตอกย้ำและแสดงให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรแรด สัตว์เลือดอุ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น.


แม้แรดจะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากนัก แต่ทว่าจำนวนประชากรของแรดก็กำลังลดลงไปในทุกๆ ปี และเพื่อตอกย้ำและแสดงให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรของแรด ที่มีสาเหตุหลักมาจากการล่าของมนุษย์

โดยจุดเริ่มต้นของ “วันแรดโลก” ถือกำเนิดขึ้นในปี 2553 โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature-WWF) แห่งแอฟริกาใต้ จากการริเริ่มของ ลิซ่า เจน แคมป์เบล และ ซิงห์ ที่ผลักดันวันดังกล่าวให้มีการจัดตั้งวันแรดโลกขึ้น เพื่อให้ผู้คนตระหนักและความสำคัญในการอนุรักษ์แรดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 
 
ทั้งนี้ สำหรับในประเทศไทย “แรด” จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน มีหลักฐานการพบแรดป่าสองสายพันธุ์ในประเทศไทยด้วยกัน คือ แรดชวา และแรดสุมาตรา (กระซู่) ซึ่งทั้งสองชนิดสูญพันธุ์แล้วในประเทศไทย และหลักฐานชิ้นสุดท้ายเมื่อปี 2540 ได้พบร่องรอยของกระซู่บริเวณป่าฮาลา-บาลา ในจังหวัดยะลาและนราธิวาส แต่ไม่มีใครพบตัว โดยคาดว่าอาจหลบหนีนายพรานไปยังมาเลเซียและถูกฆ่าในที่สุด
......................
ขอบคุณภาพจาก Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65