อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ผู้ว่าฯ นครพนม จัดวัน รวมน้ำใจให้กาชาด

ผู้ว่าฯ นครพนม จัดงานวัน รวมน้ำใจให้กาชาด นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.47 น.

ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีบริจาคเงินและสิ่งของในงาน“รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนม”นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มาสนับสนุนภารกิจ การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การพัฒนาชีวิตให้แก่ประชาขนผู้ยากไร้ การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จึงได้จัดงาน "วันรวมน้ำใจให้กาขาดจังหวัดนครพนม" โดยขอรับบริจาคเงินและสิ่งของจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการออกร้านกาชาดในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาขาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 โดยจัดทำสลากกาชาดการกุศล และกิจกรรมตักมัจฉากาชาด เพื่อจำหน่ายหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย รวมทั้งการรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%