อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เทศบาลหนองไม้งาม จัดสัมมนาแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนในครอบครัว

เทศบาลหนองไม้งาม จัดสัมมนาแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนในครอบครัว ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.06 น.

นางสาวนิรมล แก้วเกิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในหัวข้อปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และกฎหมายทั่วไป
รวมทั้งขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา โดยการเพิ่มบทบาทเชิงรุกในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกัน และขจัดความรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมี กลุ่มสตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ในพื้นที่ตำบลหนองไม้งาม และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%