อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

"เอ็ม-ธวเดช" รับตำแหน่งที่ปรึกษาประจำ กมธ.ยาเสพติด ฯ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญประกาศแต่งตั้ง “เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์” นั่งที่ปรึกษาประจำ กมธ.ยาเสพติด ฯ สภาผู้แทนฯ เร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาด อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น.


นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีพล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ เป็นประธาน กมธ.ฯ ได้ลงนามแต่งตั้งตนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 16 ราย เมื่อเร็วๆนี้นายธวเดช หรือเอ็ม กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการดำเนินการแก้ปัญหาของรัฐขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาแก้ไข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ประชาชนภายในประเทศ จึงต้องร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลแก้ไข เพื่อให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศหมดไปในอนาคต ซึ่งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ฯ จะช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ และวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย"มาตรการป้องกันและปราบปรามผู้เสพ ผู้ค้าภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามแหล่งผลิต ผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ภายนอกประเทศ การตรวจสอบเส้นทางการเงินและกระบวนการค้ายาเสพติดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งการขอความร่วมมือหรือทำความตกลงร่วมกันกับต่างประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติ" นายธวเดช กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%