อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

สังคมคนชรา

จำนวน “คนชรา” หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในญี่ปุ่น ล่าสุดมีอยู่ประมาณ 36.17 ล้านคน คิดเป็นอัตราส่วน 28.7 % ของประชากรทั้งประเทศ กลายเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของแดนปลาดิบ  ทั้งจำนวนและอัตราส่วน ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น.

ผลสำรวจของกระทรวงมหาดไทยญี่ปุ่น พบว่า  ประชากรคนชราของประเทศ  เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300,000 คน จากปีที่แล้ว และอัตราส่วนต่อประชากรทั้งหมด สูงขึ้น 0.3 %
 
เมื่อแยกเพศพบว่า จำนวนชายชราอยู่ที่ 15.73 ล้านคน คิดเป็นอัตราส่วน 25.7 % ของผู้ชายทั้งประเทศ ส่วนจำนวนหญิงชรามี 20.44 ล้านคน หรือ 31.6 % ของผู้หญิงทั้งหมดของญี่ปุ่นในขณะนี้ สถิติส่วนนี้ถือเป็นการเป็นตอกย้ำอีกครั้งว่า ประเทศญี่ปุ่นผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย และยืนยาวที่สุดในโลกโดยเฉลี่ย
 
จำนวนประชากรคนชราญี่ปุ่น สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 คาดว่าอัตราส่วนต่อประชากรทั้งประเทศ จะสูงขึ้นสู่ระดับ 35.3 % ในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า  เมื่อประชากรกลุ่มทารกเกิดใหม่เป็นดอกเห็ด “เบบี้บูเมอร์” ยุคที่ 2 หรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2514 – 2517 อายุทยอยผ่านหลัก 65 ปี
 
รายงานผลสำรวจของกระทรวงมหาดไทยญี่ปุ่น ถูกนำออกเผยแพร่ต่อสาธารชน ก่อนวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวแดนอาทิตย์อุทัย ถือเป็น วันแห่งการเคารพผู้สูงอายุ (Respect for the Aged Day) เป็นหนึ่งในวันสำคัญ ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดแห่งชาติ
 
การประเมินตามหลักวิชาการ ของสำนักประชากรศาสตร์ทั่วโลก ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทุกวัยทั้งประเทศ อันดับ 2 คืออิตาลี 23.3 % ของประชากรทั้งประเทศ อันดับ 3 โปรตุเกส 22.8 % และอันดับ 4 ฟินแลนด์ ทางเหนือของยุโรป 22.6 %
 
ในปี 2562 หรือปีที่ผ่านมา คนชราญี่ปุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป มีงานทำแบบเต็มเวลา สูงเป็นสถิติถึง 8,92 ล้านคน สูงขึ้น 300,000 คนจากปีก่อน  และสูงขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 16 ครองส่วนแบ่ง 13.3 % ของทัพแรงงานทั้งหมดของประเทศ หมายถึงกลุ่มคนวัยทำงาน ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สูงขึ้น 0.4 %
 
ในจำนวนคนทำงานทั้งหมดที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่คือ 1.26 ล้านคน อยู่ในอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ มินิมาร์ต ฯลฯ รองลงไปคือ 1.08 ล้านคน ทำงานในภาคการเกษตรและป่าไม้ แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมด อาศัยอยู่ในชนบท และ 1.03 ล้านคน ทำงานอุตสาหกรรมบริการ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ ไนต์คลับ ฯลฯ
 
ส่วนจำนวนคนชราที่ไม่ได้ทำงานแบบประจำเต็มเวลา  มีทั้งหมด 3.89 ล้านคน หรือ 77.3 % ของทัพแรงงานสูงวัยทั้งหมด แต่ไม่รวมผู้ที่ทำงานระดับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และทำธุรกิจส่วนตัว
 
จากข้อมูลสถิติในปีนี้ จำนวนคนชราญี่ปุ่นที่ทำงานประจำ ในเดือน เม.ย. ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และลดต่ำสุดในรอบหลายปี เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่จำนวนของเดือน พ.ค.สูงขึ้นอีก เมื่อเทียบอัตรารายปี.

--------------------------------------
        
เลนซ์ซูม

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17