อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดกิจกรรม“ความผูกพันไม่มีวันเกษียณ” เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการณ ประจำปี 2563 เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 17.10 น.


ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วย นายภาณุ มิตรสันติสุข น.ส.รัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล นายประเจตน์ เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนร่วมจัดกิจกรรม“ความผูกพันไม่มีวันเกษียณ” เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการณ ประจำปี 2563

โดยนายวิโรจน์  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก และช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิต เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการได้แก่ นายสมชาย เจริญทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล น.ส.วารุณี จินดาอินทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) นางอุทัยวรรณ สัตยวาที เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ น.ส.รัตนา ผิวบัวคำ ลูกจ้างประจำ นายประยุทธ บัวชุม ลูกจ้างประจำ นายคำปุ่น เอี่ยมทรัพย์ ลูกจ้างประจำ ท่ามกลางบรรยากาศสุดซาบซึ้งใจของผู้เกษียณอายุราชการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14