อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

แม่บ้านมหาดไทยพะเยาลงพื้นที่เยี่ยมเด็กยากจน

นางฐิฐา เชียวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.พะเยา ลงพื้นที่ อ.เชียงคำ ช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีฐานะยากจน ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.23 น.


นางฐิฐา เชียวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.พะเยา พร้อมด้วย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นอภ.เชียงคำ ลงพื้นที่ ต.ร่มเย็น, ต.อ่างทอง, ต.เจดีย์คำและ ต.น้ำแวน เพื่อช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีฐานะยากจนนายกนก กล่าวว่า ในพื้นที่ของ อ.เชียงคำ พบว่ามีครอบครัวที่มีฐานะยากจนอยู่มาก ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นผู้นำชุมชน อสม.ได้ลงเก็บข้อมูลและรายงานให้ตนอยู่ตลอดเวลา บางเคสตนเองต้องลงไปเยี่ยมด้วยตัวเอง เพราะจะต้องดูในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วย บางหลังพบว่ามีสภาพที่ผุพังโดยง่ายจนต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ทุกรายที่ได้รับข้อมูลมานั้นได้ประสานไปจ.พะเยา เพื่อขอความช่วยเหลือในรายที่หนัก และทุกครั้งก็ได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดเป็นอย่างดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%