อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ลาวเปลี่ยนผู้นำ

ดร.ทองลุน สีสุลิด เข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศประชากร 7.2 ล้านคน ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (539,367 ล้านบาท) กำลังเผชิญความท้าทาย จากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.

การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ลาว ทุก 5 ปี ครั้งที่ 11 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 13–15 ม.ค.ที่ผ่านมา ปิดฉากลงด้วยความเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำสูงสุดของประเทศตามความคาดหมาย โดยที่ประชุมเลือกตั้ง ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี วัย 75 ปี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว หรือรัฐบาลลาว มีวาระ 5 ปี สืบต่อจาก พ.อ.บุนยัง วอละจิต ที่เกษียณ เนื่องจากอายุ 83 ปีแล้ว
 
ที่ประชุมยังเลือกตั้งคณะกรรมการกรมการเมือง องค์กรชี้นำสูงสุด ชุดใหม่ 13 คน และคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดใหม่ 71 คน โดยคณะกรรมการกรมการเมือง หรือโปลิตบูโร ชุดใหม่ ซึ่งเพิ่มจำนวนจาก 11 เป็น 13 คน ไม่มีชื่อของ พ.อ.บุนยัง ซึ่งควบตำแหน่งประธานประเทศ หรือ ประธานาธิบดี แสดงว่า พ.อ.บุนยังหลุดวงจรอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นทางการแล้ว
 
ดร.ทองลุน สีสุลิด เกิดเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2488 ที่แขวงหัวพัน ทางภาคเหนือฝั่งตะวันออก ติดเขตแดนเวียดนาม สำเร็จการศึกษาจากรัสเซีย ยุคที่ยังเป็นสหภาพโซเวียต และจากเวียดนาม ทำให้สามารถพูดภาษารัสเซีย และเวียดนาม ได้คล่องแคล่ว รวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย
 
ดร.ทองลุนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย และรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง รวมถึงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2559 สืบต่อจากนายทองสิง ทำมะวง
 
ดร.ทองลุน เข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุด ของประเทศประชากร 7.2 ล้านคน ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (539,367 ล้านบาท) กำลังเผชิญความท้าทาย จากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้
 
ในระหว่างการประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 11 ดร.ทองลุนแถลงต่อที่ประชุมว่า การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลประสบความล้มเหลว ในการบริหารการเงินการคลัง และทุนสำรองแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ ขณะที่การแก้ปัญหาหนี้สาธารณะไม่สำเร็จ 
 
ดร.ทองลุน กล่าวอีกว่า วัฒนธรรมธุรกิจในลาว “ไม่โปร่งใส” นอกจากนั้นประเทศยังเผชิญกับหลายปัญหาใหญ่ รวมถึง อัตราว่างงานสูง ความมั่นคงในการทำงานต่ำ และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
 
ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ รัฐบาลจะเน้นลดความยากจน และความไม่เท่าเทียมทางสังคม ปรับปรุงการเข้าถึงสาธารณสุขและการศึกษา สำหรับกลุ่มคนยากจนรายได้น้อย สร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาการใช้สอยทรัพยากรทางธรรมชาติ นอกจากนั้นก็จะเป็นการลดจำนวนหนี้สาธารณะ อุดรอยรั่วทางการเงิน และแก้ไขปรับปรุงระบบเก็บภาษี
 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้ารัฐบาลลาวตั้งเป้าหมาย ผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตรายปีที่ 4% จนถึงปี  2568 และเพิ่มรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากร โดยเฉลี่ยขึ้นเป็น 2,887 ดอลลาร์สหรัฐ (86,508 บาท) ภายในปี 2568
 
จากข้อมูลของธนาคารโลก ล่าสุด สปป.ลาวมีรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากร โดยเฉลี่ยเพียงแค่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 74,912 บาท
 
สมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรายหนึ่ง ในแขวงบอลิคำไซ ฝั่งตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬของไทย กล่าวว่า ดร.ทองลุนเหมาะสมมาก สำหรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศ เนื่องจากเป็นนักการเมืองที่มากประสบการณ์ ตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ จนถึงนายกรัฐมนตรี ได้เป็นหน้าตาของประเทศ เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินับไม่ถ้วน รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ
 
และในตำแหน่งนายกฯ ดร.ทองลุนมีผลงานโดดเด่น ในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การลักลอบทำไม้เถื่อน และสั่งห้ามส่งออกไม้สำคัญของประเทศ.

-----------------------
   
เลนซ์ซูม

เครดิตภาพ : REUTERS


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 90