อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ว่าฯยโสธรเปิดศูนย์กระจายหอมแดงช่วยเกษตรกร

นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกระจายผลผลิตหอมแดง จากผู้ผลิต อ.ค้อวัง สู่ผู้บริโภคชาวยโสธร ปีการผลิต 2563/2564 เพื่อช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.42 น.


ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกระจายผลผลิตหอมแดง จากผู้ผลิตอำเภอค้อวัง สู่ผู้บริโภคชาวยโสธร ปีการผลิต 2563/2564 โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร น.ส.อลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นอภ.ค้อวังละเกษตรกรชาว อ.ค้อวัง เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อ.ค้อวัง รับผลกระทบในการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งในช่วงเดือนธ.ค.63 ต้นฤดูเก็บเกี่ยว ราคาจำหน่ายหอมแดงสดอยู่ที่ กก.ละ 20-25 บาท และลดราคาลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันหอมแดงราคา กก.ละ 7-8 บาท ส่วนหอมแดงแห้งจากราคา กก.ละ 60-70 บาท ราคาลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-25 บาท ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และในวันนี้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจากบ้านแข่ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง ได้นำหอมแดงแห้งมาจำหน่าย 2 ตัน ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในราคา กก.ละ 35 บาท 3 กก. ราคา 100 บาทจ.ยโสธร มีพื้นที่ปลูกหอมแดงที่อ.ค้อวัง ประมาณ 1,500 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 5,000-7,000 กก. ปัจจุบันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ร้อยละ 45 ของพื้นที่ ผลผลิต 3,500 ตัน คงเหลือผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ก.พ.64 อีกประมาณ 4,000 ตัน ซึ่งจะออกมาพร้อมกับผลผลิตหอมแดง จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงดังกล่าว จึงได้นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจพร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.ยโสธร นายชลธี กล่าวว่า ในปีต่อไปหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงต้องมาร่วมหารือเพื่อบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมกำหนดพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ  สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสามารถสั่งซื้อหอมแดงได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โทร. 0-4558-6063 หรือเพจเฟซบุ๊ก YasothonSmile

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น