อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ปตท. จับมือ สกพอ. และ กนอ. ร่วมจัดทำระบบห้องเย็น

ปตท. จับมือ สกพอ. และ กนอ. เดินหน้าลงทุนเทคโนโลยีห้องเย็นรองรับผลไม้ไทย ยกระดับสินค้าเกษตรในอีอีซี อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 16.10 น.


นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำระบบห้องเย็น (Blast freezer & Cold storage) ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor: EFC)

โดยมี นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธาน และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบห้องเย็น และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและคงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

โดย ปตท. จะเป็นผู้ลงทุนจัดทำระบบห้องเย็นทันสมัยขนาด 4,000 ตัน ที่นำพลังงานความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ประโยชน์ เพื่อผลิตไนโตรเจนเหลวสำหรับนำไปใช้ใน Blast freezer ช่วยรักษาคุณภาพผลไม้ให้เสมือนเพิ่งเก็บจากสวน และสร้างระบบ Cold storage ที่สามารถคงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ขายได้ตลอดทั้งปี พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการคู่ค้าในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทางด้าน กนอ. จะเป็นผู้จัดหาพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม Smart Park  อ.มาบตาพุด จ.ระยอง และ สกพอ. จะประสานความร่วมมือส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานรัฐและเอกชน

โดยจะนำร่องด้วยทุเรียนและขยายผลสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลนหรือล้นตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตรไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น