อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับพมจ.ชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง ในกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.33 น.


นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวดุรณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท (พมจ.ชัยนาท) พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม., คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียน กลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” รวม 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวเจือ อึ่งขวัญ หมู่ 2 ตำบลวังตะเคียน ซึ่งตาบอดทั้งสองข้าง มีภาวะสมองเสื่อม เป็นผู้สูงอายุตามลำพังอาศัยอยู่กับน้องชาย, นางนุช สูบุญ หมู่ 4 ตำบลวังตะเคียน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการติดบ้าน (ยากไร้) มีภาวะซึมเศร้า มีลูกชายซึ่งพิการทางสมอง อาศัยอยู่กับสามี มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ และเด็กชายจิราพัชร เกิดกรุง หมู่ 6 ตำบลหนองมะโมง อายุ 11 ขวบ มีแม่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน โรคลมชัก ปัจจุบันเด็กชายจิราพัชร อาศัยอยู่กับทวดซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 90 ปี (มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง) 
โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และพมจ.ชัยนาท ได้สอบถามความเป็นอยู่และอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุด้วยความห่วงใย พร้อมแนะนำการดำรงชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานในพื้นที่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากกระป๋อง ผ้าห่ม มุ้ง เสื้อผ้า ผงซักฟอก แป้ง สบู่ พร้อมยังมอบทุนการศึกษาแก่เด็กชายจิราพัชร เกิดกรุง ด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ได้สอบถามข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้ได้รับเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจะได้พิจารณาช่วยเหลือ และแนะนำสายด่วน 1300 แจ้งขอรับความช่วยเหลือฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ได้ติดตามให้การดูแลและช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น