อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

มอเตอร์เวย์กทม.-บ้านแพ้ว64บาท เติมเต็มโครงข่ายเดินทางสู่ภาคใต้

กรมทางหลวง (ทล.) ต้องเดินหน้าก่อสร้าง หรือ M82 หรือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 กทม.-บ้านแพ้ว โดยในราคาค่าธรรมเนียม 64 บาท อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.


เป็นตามไทม์ไลน์ที่ระบุไว้ของกรมทางหลวง (ทล.) เมื่อเปิดศักราชใหม่ปี 2564 จะต้องเดินหน้าก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 หรือ M82 สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวงก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 19,700 ล้านบาท เมื่อได้ไฟเขียวแล้วกรมทางหลวง (ทล.) จะเร่งก่อสร้างโดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำราคากลาง เตรียมเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าปลายเดือน พ.ค.2564 จะลงนามสัญญากับผู้รับจ้างได้ จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2567โครงการนี้อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ ระยะ 20 ปี (2560-2579 ) รวม 21 เส้นทาง ระยะทาง 6,612 กม. เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงสู่ภาคใต้ของประเทศ เสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว มีระยะทางรวม 27 กม. แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย 10.6 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท หรือโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 ช่วง กม.11+959-21+500 ขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจะแล้วเสร็จปี 2565 มีแนวสายทางเชื่อมต่อโดยตรงแบบไร้รอยต่อ (Seamless) กับทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีจุดขึ้นลงทั้งหมด 7 จุดได้แก่ 1.ทางขึ้นลงบางขุนเทียน 2.ทางขึ้นลงพันท้ายนรสิงห์ 3.ทางขึ้นลงมหาชัย 4.ทางขึ้นลงสมุทรสาคร 5. ทางขึ้นลงบ้านแพ้ว 6.ทางขึ้นลงสมุทรสงคราม และ7.ทางขึ้นลงปากท่อส่วนระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 16.4 กม. วงเงิน 19,700 ล้านบาท มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ขนาด 6 ช่องไปกลับเช่นกัน มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม.20+295 ใน อ.เมืองสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 .บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีทั้งหมด 6 ด่าน ประกอบด้วย 1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ 2.ด่านมหาชัย 1, ด่านมหาชัย 2, ด่านสมุทรสาคร 1, ด่านสมุทรสาคร 2 และ ด่านบ้านแพ้ว

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเส้นทางนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงจากด่านต้นทางถึงด่านปลายทาง ประกอบด้วยรถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2 บาท ต่อ กม. โดยรถ 4 ล้อ หากวิ่งจากกรุงเทพฯ ไปถึงบ้านแพ้วจะตกประมาณ 64 บาท รถยนต์ประเภท 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บาท เพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.2 บาท ต่อ กม. รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บาท เพิ่มขึ้นตามระยะทาง 4.6 บาท ต่อ กม.

ย้ำประโยชน์ของโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 23,264 ล้านบาท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจด้านการผลิต การขยายตัวด้านรายได้ และการจ้างงานกว่า 100,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญของการเดินทางและขนส่ง เชื่อมโยงกรุงเทพฯ สู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ กระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนปัจจุบันถนนพระราม 2 มีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 2แสนคันต่อวัน เมื่อปี 2561 กรมทางหลวงได้ขยายช่องจราจรพื้นราบจาก 10 ช่องไปกลับเป็น 14 ช่องไปกลับ ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย แยกเป็นตอนที่ 1-3 ระยะทางรวม 11.7 กม. ตามแผนจะต้องแล้วเสร็จในปี 2563 แต่การก่อสร้างล่าช้าจากปัญหารื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วง ขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ก่อสร้างจุดกลับรถควบคู่ด้วยโครงการจึงยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.. นี้

เมื่อการขยายช่องพื้นราบเสร็จสิ้น จะรับรถได้อีก 2 แสนคัน มอเตอร์เวย์สายใหม่จากกรุงเทพฯ ไปบ้านแพ้ว ยกระดับการเดินทางได้เพิ่มอีกนับแสนคัน เติมเต็มโครงข่ายการเดินทางของถนนพระราม 2 เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้วันละกว่า 4 แสนคัน ติดอันดับทางหลวงสายหลักที่ระบายรถได้มากที่สุดของประเทศ
---------------------------------
คอลัมน์ มุมคนเมือง
โดย ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่ง


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

ความคิดเห็น