อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อบจ.แม่กลอง เล็งขับเคลื่อน คลองสวย น้ำใส

อบจ.แม่กลอง เตรียมจัดซื้อ-ปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บผักตบชวา ขยะมูลฝอย เดินหน้าเต็มสูบ พร้อมขับเคลื่อนโครงการ คลองสวย น้ำใส สานนโยบายของรัฐบาล ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.09 น.

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เตรียมตั้งโครงการจัดซื้อและปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการคลองสวยน้ำใสตามนโยบายของรัฐบาล โดยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) สมุทรสงครามได้ร่วมประชุมที่ห้องประชุมสมุทรสามัคคี อบจ.สมุทรสงคราม โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานทั้งนี้ ที่ประชุมนอกจากจะเห็นชอบแต่งตั้ง นายธนธัส ขุนนุช รองนายก อบจ.สมุทรสงคราม แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการเฉพาะรายแล้ว รอง ผวจ.สมุทรสงคราม ยังฝาก นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม ให้ดูแลเรื่องการกำจัดผักตบชวา และขยะที่เกิดจากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนบางคนที่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง แม้แต่เตียงนอน และโซฟา โดยอาจจะมีโครงการธนาคารขยะที่ อบจ.เข้าไปรับขยะเหล่านี้จากชุมชนมารีไซเคิลให้ใช้งานได้แล้ว นำไปมอบให้องค์กรการกุศล หรือผู้ที่ขาดแคลนว่าจะทำได้หรือไม่ ส่วนเรื่องการพัฒนาลำคลองตามโครงการคลองสวยน้ำใสตามนโยบายรัฐบาลนั้น ขอให้ทาง อบจ.สนับสนุนการเก็บผักตบชวา และขุดลอกคลอง เนื่องจากตอนนี้มีหลายคลองตื้นเขิน ส่วนขยะในคลองลำประโดง หรือคลองย่อย เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีตาข่ายดักเก็บขยะเหล่านี้ แล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนางสาวสุกานดา นายก อบจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า มีโครงการดังกล่าวในแผนงานแล้ว และจะรับข้อเสนอแนะไปเพิ่มเติม อีกทั้งจะมีการหารือที่ประชุมสภา อบจ.เพื่อตั้งโครงการจัดซื้อเรือเก็บผักตบชวาเป็นของ อบจ.เอง เนื่องจากขณะนี้ต้องยืมหน่วยงานอื่นมาใช้ รวมทั้งการปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลองของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น