อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ผบ.ร.15 พัน 4 นำกำลังพลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน

ผบ.ร.15 พัน 4 นำกำลังพลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนทุ่งยางงาม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สร้างความมั่นใจให้ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ป้องกันเชื้อร้ายแพร่ระบาด ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.21 น.

นางสาวสายขวัญ ยังช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยัง พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สั่งการให้ จิตอาสากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ทำการฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ภายในอาคารโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และโรงอาหาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูนักเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนางสาวสายขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม กล่าวว่าทางโรงเรียนได้มีมาตรการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าเรียน การให้บริการเจลล้างมือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียน การเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหาร การให้นักเรียนล้างมือช่วงพักชั่วโมงการเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 126 คน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ กองทัพภาพที่ 4 โดย พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นอย่างมาก ที่ให้ความช่วยเหลือในการฉีดพ่นสารเคมีให้กับทางโรงเรียนซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น