อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดมหกรรมอาชีวศึกษา โชว์ผลงาน-สิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 โชว์ผลงานของนักศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งมีผลงานของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด จำนวน 100 ชิ้น พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.31 น.


ว่าที่ พ.ต.วัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 และงาน ‘ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563’ (ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL) มีการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งมีผลงานของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด จำนวน 100 ผลงานโดยมี ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นายสุพิษ ภูแทนนา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายประเสริฐ แก้วแจ่ม ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราสำหรับภายในงานมีการจัดกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นางสาวมาริษา นาเจริญ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การฯ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นสมาชิก มีการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพและความเป็นผู้นำ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้น สร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นคนกล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ และขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น