อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

สังคมข่าวออนไลน์ภาคเหนือ หวังได้ลืมตาอ้าปากหลังจากไทยได้วัคซีนโควิด

พบกับคอลัมน์"สังคมภูมิภาค"ออนไลน์ ตามสไตล์เบาๆวันอาทิตย์กับ"สนั่นลั่นทุ่ง"ผู้บัญชาการศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือ จะมารับใช้ท่านผู้อ่านบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเรื่อง"เบา-หนัก"หรือเล็กใหญ่"จะหามารายงานให้ทราบในทุกความเป็นไป อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ครบรอบ 33 ปีท่าอากาศยานเชียงใหม่...อมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผอ.การท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 33 ปีท่าอากาศยานเชียงใหม่ และครบรอบ 100 ปี สนามบินเชียงใหม่ โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนส่วนราชการและสายการบินที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท.ในปี 2563 หลังเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน ส่งผลให้การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2563 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2563)  มีอัตราลดลงเป็นครั้งแรก โดยมีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 39,453 เที่ยวบิน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 50 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ลดลงร้อยละ 83 และเที่ยวบินภายในประเทศลดลงร้อยละ 35  จำนวนผู้โดยสาร 4.85 ล้านคน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 57 เป็นผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ ลดลงร้อยละ 85 และผู้โดยสารภายในประเทศ ลดลงร้อยละ 46 และปริมาณการขนถ่ายสินค้า 4,913 ตัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 61 เมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนเก่าก่อนก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปยังภาคธุรกิจโรงแรม บริษัททัวร์ รถเช่า ร้านอาหาร ล้มระเนระนาดกันเป็นทิวแถวจากพิษของโควิด-19 เริ่มที่จะมีความหวังกันบ้างเมื่อทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้ว เมื่อมีนักท่องเที่ยวกลับคืนมาทุกภาคส่วนคงหายใจหายคอได้คล่องขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย "สนั่นลั่นทุ่ง" เอาใจช่วยสู้ๆครับ@สนับสนุนงบประมาณ...เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่  จำนวน 13,670,000 บาทโดยมีรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่  ในฐานะประธานมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันฯ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯจังหวัดเชียงใหม่ ประธานชมรม สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯของแต่ละอำเภอ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย @ผู้ช่วยพยาบาลใหม่...ศ.คลินิกนพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 46 มอบเกียรติบัตรเรียนดีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้สามารถร่วมทำงานเป็นทีมกับพยาบาลวิชาชีพ ให้การดูแลขั้นพื้นฐานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มกำลังและขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการด้านสุขภาพทั่วประเทศ  พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองและญาติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2  และลานด้านหน้าอาคารเรียน คณะพยาบาลศาสตร์@เตรียมพร้อม...พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5 ได้ทำการตรวจ RECALL กำลังพล ชุดอาวุธพิเศษ (SWAT) ของหน่วย บก.สส.ภ.5 และยุทโธปกรณ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 เพื่อรองรับภารกิจถวายความปลอดภัย ตลอดจนการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งนี้การ recall หรือ การเรียกกำลังกลับที่ตั้ง หรือ การระดมพลเป็นการเรียกกำลังพล เมื่อเกิดเหตุ ตามระดับการใช้กำลัง เพื่อตรวจเช็คความพร้อมของกำลังพล และตรวจเช็คอุปกรณ์ โดยมี พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ ยอดคำ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 นำเจ้าหน้าที่นปพ.ทั้งหมด รับการตรวจ  ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่@แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ กับ แดเนียลเอ. จาค็อบส์นัน หัวหน้าแผนกกงสุล สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแนวทางการปฏิบัติงาน  กรณีชาวอเมริกันตกเป็นผู้เสียหาย หรือประสบเหตุต่างๆในเขตพื้นที่  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป@พัฒนาหลักสูตร...ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารให้ต้อนรับ พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5  จ.ลำปาง ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยี การพัฒนานักศึกษา บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์หลักฐาน ตลอดจนกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์  ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @สบู่สมุนไพร...ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไสยกานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคม 30 กลุ่มใน 4 อำเภอของ จ.เชียงราย ผลิตสบู่ที่ผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้สมุนไพรที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น มาทำเป็นสูตรสบู่ของแต่ละพื้นที่โดยไม่เหมือนกัน เช่น กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง ไข่ ว่านหางจระเข้ น้ำผึ้ง ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดยนำออกจำหน่ายเพื่อเปิดตัวและแนะนำแก่ผู้ใช้ทั่วไป@โคกหนองนาโมเดล...วรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย ปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาต้นแบบการประยุกต์ใช้ โคก หนอง นา โมเดล ในกิจกรรม ห่มดิน ปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ ที่บริเวณแปลงนาของฐิติรัตน์ ปัญโญใหญ่ บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน@นักรบชุดขาว...พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผอ.รพ.ลำพูน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุข จ.ลำพูน เป็นหัวหน้าทีมนำบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบชุดขาว” ของจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 2  ทีมสอบสวนเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance) จำนวน 10 คน เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองเชิงรุก และสอบสวนโรคร่วมสู้ภัย COVID–19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยมี ปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ร่วมพิธีส่งให้กำลังใจ@เวทีประชาคม...ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลงพื้นประชาคมหมู่บ้าน ที่บ้านหมู่ 3 ต. หนองหนาม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการ กิจกรรมเวทีประชาคม โครงการแผนกินได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดุลย์ ชมภู ผญบ. และชาวบ้านร่วมเสนอความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย@ช่วยบ้านไฟไหม้...ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือชายพิการทางสมองถูกไฟไหม้บ้านวอด ณ บ้านเลขที่ 21/1 บ้านแม่วะลุ่ม ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยามที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อน ดีมากช่วยกันคนละไม้ละมือ สุขใจทั้งผู้ให้ดีใจกับผู้รับ@อาสาดับไฟป่า...วิทิต  เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ ตรวจเยี่ยมชุดดับไฟป่าของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และอาสาสมัครดับไฟป่าหมู่บ้าน และได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ อ่างแม่อาง ท้องที่บ้านปางงุ้น ม.6 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่@แม่บ้านมหาดไทย...วันทนา พ่วงบางโพ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.แพร่ มอบหมายให้สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ นายเจริญ พรมจักร อายุ 69 ปี ภรรยาเสียชีวิต มีบุตรด้วยกัน 2 คน บุตรคนที่ 1 พิการทางสมอง บุตรคนที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน ครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป@น่านหนึ่งเดียว...นพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน แถลงนโยบายต่อสภาอบจ.น่าน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  รวมทั้งเป็นการนำเสนอนโยบายที่ได้เคยสัญญาประชาคมให้ไว้กับประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยชูนโยบายน่านหนึ่งเดียว ใน 5 มิติเป้าหมาย คือ น่านน่าอยู่  ,น่านน่ากิน ,น่านน่าเที่ยว ,น่านน่าเรียน และน่านน่าธรรม เพื่อความผาสุกของชาวจังหวัดน่าน@เถียงด้วยดนตรี...ภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.น่าน เป็นประธานเปิดงาน “ต่อล้อต่อเสียง เถียงกันด้วยดนตรี” ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ Asiatopia House (เอเชียโทเปีย เฮาส์) บ้านน้ำครกใหม่ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ Asiatopia องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยการนำของ จุมพล อภิสุข หรือ อาจารย์จุ๋ม ศิลปินอาวุโส เจ้าของหอศิลป์ Asiatopia House มี เครือข่ายกลุ่มศิลปินหลากหลายสาขา และ ประชาชนที่สนใจงานศิลปะ  เพื่อต้องการสร้างพื้นที่ทางด้านศิลปะ และพื้นที่การแสดงออกทางศิลปะ ทั้งศิลปะแสดงสด Performance Art และศิลปะผ่านดนตรี อีกด้วย@รับนักท่องเที่ยว...อรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำคณะคาราวานนักท่องเที่ยว ผ่อนคลาย นั่งขันโตกชิมลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน ชมศิลปะการการแสดง และ มอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ณ วัดอุทยารมณ์ หรือ วัดจองสูง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เที่ยวง่าย เที่ยวใกล้ เที่ยวแม่ฮ่องสอน ในราคาสุดพิเศษ 599 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน@ชุมชนชาติพันธุ์...สมศักดิ์ ณ มาตรคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนเที่ยวงาน "ปอยแด่น ซี หล่า บ่วย" วันรำลึกบรรพชนปะโอ ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ที่ชุมชนชาติพันธุ์ปะโอ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอไม่ให้สูญหาญไปตามกาลเวลา รวมถึงให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันเป็นรากเหง้าของตนเอง และสามารถรักษา สืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของตนเองได้ ที่สำคัญเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวปะโอ มากยิ่งขึ้นด้วย


  
@สินค้าเกษตร...ปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา เปิดป้ายโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ แหล่งน้ำหนองบัว บ้านไคร้ป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกันทำกิจกรรม สร้างอาหารสัตว์น้ำจากวัสดุธรรมชาติ และสร้างกระชังเพื่ออนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้ำในโครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 72