อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

พ่อเมืองกรุงเก่าชื่นชนสื่อมวลชนอยุธยาร่วมมือภาครัฐพัฒนาจังหวัดเป็นแบบอย่างความรักความสามัคคี

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “วันนักข่าว” ประจำปี 2564 โดยมี นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.34 น.


นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “วันนักข่าว” ประจำปี 2564 โดยมี นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย น.ส.นุชนารถ ประทีปธีระนันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา คณะหัวหน้าหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐภาคเอกชน จำนวนกว่า 200 คน ที่ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการจัดกิจกรรมได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรวจวัดอุณภูมิคัดกรองผู้มาร่วมงานและตรวจพื้นที่ในการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิดในการกิจกรรมดังกล่าวนายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีได้กำหนดเป็น “วันนักข่าว” ซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งคณะสื่อมวลชนจะได้ร่วมกันทำบุญ ที่วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลด้วย ในปีนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นในการส่งเสริมและค้นหาบุคคลที่เป็นตัวอย่างของคนดีในสังคมเพื่อให้คนอื่นได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน ทั้งนี้ ในปีนี้ได้มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนนครหลวงมาร่วมออกร้านนำอาหารพื้นบ้านมาให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทาน พร้อมทั้งมีการแสดงของศิลปินนักร้องวงเจ้าจ๋อ และศิลปินรับเชิญ กิตติ กีตาร์ปืน และอ้วน ประจัญบาน มาโชว์เสียงจากกีตาร์ปืน ที่ไพเราะสร้างความชื่นชอบให้กับสื่อมวลชนและผู้มาร่วมงาน

นายเผอิญ ยังกล่าวอีกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวชื่นชมสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการทำหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด้านความรักความสามัคคีในองค์กรสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยต่าง ๆ ได้นำไปปฏิบัติ จากนั้น นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา มอบเงินให้กับทายาทของสมาชิกเป็นทุนการศึกษา และมอบเงินให้กับผู้สื่อข่าวอาวุโส จำนวน 2 ท่าน ต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 36