อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

ชาวยโสธรต้อนรับ'หมอทวีศิลป์' ตรวจเยี่ยมจว.ปลอดโควิด

ลงพื้นที่ยโสธรตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน พร้อมชื่นชมยโสธร 1 ใน 14 จังหวัด ปลอดโควิด เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.06 น.


ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมพบปะ อสม.ชุมชน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานรองรับสถานการณ์โควิด-19 คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ สุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ความรู้รอบด้านสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจและหลอดเลือด และติดตามเรื่องพัฒนาการเด็ก  และกล่าวในนามโฆษก  ศบค.ชื่นชมจังหวัดยโสธรที่เป็น 1 ใน 14 จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบนี้โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับ EF จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ที่เน้นการพัฒนาทักษะการบริหารสมองส่วนหน้า นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% อีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น