อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

เปิดข้อมูล "โควิด-19" ทำลายระบบ "ไต"

เชื้อไวรัสชนิดนี้จะจับกับตัวรับ ACE2 receptor ซึ่งพบได้มากที่ไต ทางเดินหายใจ สำไส้ และหัวใจ โดยเมื่อเชื้อเข้าไปจะทำให้ตัวรับนี้ลดลง เกิดพายุ ไซโตไคน์ หรือการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.03 น.

ถึงแม้โรคโควิด-19 จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ แต่เชื้อก่อโรคตัวนี้ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับไตได้ด้วย ซึ่ง  รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช อายุรแพทย์โรคไต และที่ปรึกษาอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อธิบายให้ฟังว่า เชื้อไวรัสชนิดนี้จะจับกับตัวรับ angiotensin–converting enzyme 2 receptor (ACE2 receptor) ซึ่งพบได้มากที่ไต ทางเดินหายใจ สำไส้ และหัวใจ โดยเมื่อเชื้อเข้าไปจะทำให้ตัวรับนี้ลดลง เกิดพายุ ไซโตไคน์ หรือการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง
 
นอกจากนี้เชื้อยังมีผลต่อเซลล์ไตโดยตรง ทำให้เกิดโปรตีนและเม็ดเลือดแดงรั่วในปัสสาวะและไตวายเฉียบพลันได้โดยพบได้ 0.5-56.9% โดยจะพบได้ภายใน 1-2 สัปดาห์แรกหลังรับตัวไว้ในโรงพยาบาล 30% จะเกิดไตวายเฉียบพลันจนต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต และสัมพันธ์กับอัตราตายที่เพิ่มขึ้น เพราะอวัยวะอื่นๆ ล้มเหลวด้วย
 
ทั้งนี้ การบำบัดทดแทนไต อาจจะปอกเลือดแบบธรรมดาเป็นครั้งคราว หรือแบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตไม่คงที่ อาจต้องใช้วิธีฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้น้ำยาพิเศษเติมเข้าไป ในช่วงที่มีผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้น บางประเทศขาดแคลนน้ำยาไตเทียมจนต้องผสมเองข้างเตียงหรือต้องเปลี่ยนเป็นล้างไตทางช่องท้อง

 

“ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีภาวะภูมิต้านทานต่ำ ทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย และกว่า 20% อาการรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงการเดินทางไปฟอกเลือดและพบปะผู้คนจำนวนมาก เสี่ยงติดเชื้อ จึงต้องมีมาตรฐานที่จะป้องกันและคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ก่อนได้รับการบำบัดทดแทนไตในศูนย์ไตเทียม”
 
รศ.พญ.ธนันดา บอกว่า สมาคมโรคไตฯ ได้วางแนวทางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยแนะนำว่าศูนย์ไตเทียมทุกครั้งต้องคัดกรอง ซักประวัติการไปพื้นที่เสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิ และถ้าผู้ป่วยมี่ความเสี่ยง หรือมีไข้ ควรส่งตรวจ rapid test หรือ PCR ก่อนทำการฟอกเลือด ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะการเฝ้าระวัง ควรแยกเป็นห้องแยก บุคลากรต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่รัดกุม ผู้ป่วยทุกรายต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนเข้าเครื่องฟอกเลือด จัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
 
โดยสรุป เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้เกิดปัญหากับไตได้อย่างมากมาย รวมถึงผู้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วด้วย ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ แต่จะมีการให้ข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมในวันไตโลก รูปแบบออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย” ในวันที่ 11 มี.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา  09.00–13.30 น. ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะมาอธิบายเพิ่มเติม.

คอลัมน์ : คุณหมอขอบอก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 57