อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

รมช.เกษตรฯ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้เกษตรกร

"ประภัตร โพธสุธน" รมช.เกษตรฯ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร แก้วิกฤติ โควิด-19 พร้อมแจกพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จ.สุพรรณบุรี เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 16.43 น.


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายนพดล มาตรศรี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แก้วิกฤติโควิด-19 พร้อมแจกพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมอาชีพ หลังเจอพิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการนำชาวบ้านไปเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ส่งต่างประเทศ ซึ่งจะรับรองที่กิโลกรัมละ 80 บาท โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จ.พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 ลำพูน ศูนย์ขยายฯ นำพันธุ์พืชมาร่วมแจก เป้าหมาย 500 คน พริกซุปเปอร์ฮอต คนละ 50 ต้น  

นายประภัตร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา จึงมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลจึงสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น