อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อบจ.สุพรรณบุรี มอบรางวัลแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน

อบจ.สุพรรณบุรี มอบรางวัลแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปี 6 พัฒนาทักษะนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัย สร้างความรักความสามัคคี หนุนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แถมห่างไกลยาเสพติด อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 12.57 น.


ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ. นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ เลขานุการ นายอุดม โปร่งฟ้า นายปรีชา มีสมศักดิ์ นายประเสริฐ สุนทรเนตร นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเซปักตะกร้อ ที่เข้าร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 6 เพื่อที่จะพัฒนาทักษะนักกีฬา ซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยสร้างความรักความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนของจังหวัดนายบุญชู นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรี ตระหนัก และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และก้าวไปสู่ในระดับอาชีพ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งในระดับเยาวชน และประชาชน อีกทั้งมีความมุ่งหวัง ที่จะให้กีฬาเซปักตะกร้อ ซึมซับเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ต้องการให้นักกีฬาที่เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศนอกจากนี้ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะ วิธีการเล่นเซปักตะกร้อที่ถูกต้องให้กับนักเรียน เพื่อสร้างพื้นฐานการเป็นนักกีฬาที่ดี มีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กัน และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดไป โดยมอบหมายให้นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้จัดการทีมทีมเซปักตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) เป็นผู้ดำเนินโครงการ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น