อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อบจ.สุโขทัย เปิดโครงการสร้างรั้วป้องกัน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในเรือนจำ

อบจ.สุโขทัย เปิดโครงการสร้างรั้วป้องกัน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในเรือนจำ ฝึกฝนสร้างจิตสำนึกที่ดี และมีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้ไม่หันมากระทำผิดซ้ำอีก อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.09 น.


นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรั้วป้องกัน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2564 ณ โดมแดนกลาง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว และนำเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ต้องขัง และผลงานจากฝีมือของผู้ต้องขัง ที่ได้ทำการอบรมฝึกสร้างอาชีพแก่ตัวเองนอกจากนี้ ยังเป็นการเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และฝึกฝนสร้างจิตสำนึกที่ดี และมีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลให้ไม่หันมากระทำผิดซ้ำอีกทั้งนี้ อบจ.สุโขทัย ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 220,000 บาท ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การรักษาระเบียบวินัย ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และใช้ความรู้ที่ได้รับหลังผ่านการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังพ้นโทษ และกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น