อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ผู้ว่าฯ แม่กลอง จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ปี 64

ผู้ว่าฯ แม่กลอง จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สตรีสดใส สร้างเสริมสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้หญิงเก่งระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.01 น.


วันสตรีสากลตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี จ.สมุทรสงคราม โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.สมุทรสงคราม ได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สตรีสดใส สร้างเสริมสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม โดยนายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดงานทั้งนี้ เพื่อให้สตรีได้แสดงออกถึงพลังความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงเก่งของ จ.สมุทรสงคราม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้หญิงเก่งระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย คือ นางหทัยทิพย์ จินดาดัด ชาว ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม นางรัชนี ณ บางช้าง ชาว ต.อัมพวา อ.อัมพวา และนางพวงทอง พวงสวัสดิ์ ชาว ต.บางสะแก อ.บางคนที ก่อนที่ทั้งหมดจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า องค์กรสตรีใน จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีความสามัคคีจึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมขึ้น อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรสตรี มีการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้สตรีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเชิดชูเกียรติผู้หญิงเก่งระดับจังหวัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสตรีในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังสตรีของจังหวัดและส่งผลให้องค์กรสตรีมีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังได้บรรยายพิเศษเรื่องสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ก่อนจะร่วมรำวงกับผู้นำสตรีและสตรีที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น