อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

"วัดตะโก" จัดโครงการปิดเทอม เติมธรรม บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน

วัดตะโก หลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการ ปิดเทอม เติมธรรม บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่1 ประจำปี 2564 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนผู้เข้าร่วมบรรพชา นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.48 น.


ที่ศาลาการเปรียญ วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ปิดเทอม เติมธรรม บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน” ครั้งที่1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 เม.ย.-20 เม.ย.64 โดยมี ดาราตลกชื่อดัง น้าโย่ง เชิญยิ้ม และนายวัฒนา เพชรสุพรรณ มาแหล่ทำขวัญนาค ให้กับสามเณรภาคฤดูร้อน จากนั้นพระเดชพระคุณพระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมมวงค์อิศรวรามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน 43 รูปด้านพระครูสิทธิสรคุณ หรือพระอาจารย์แก้ว เจ้าอาวาสวัดตะโก เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนผู้เข้าร่วมบรรพชาในโครงการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติธรรมที่ดีงามอย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ มีระดับศีลธรรมที่สูงขึ้น สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมจัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมอื่น ๆ อีกมากมายโดยหลักสูตรและกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 55