อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

นอภ.ทุ่งหว้าร่วมกับชาวบ้านทำบุญกุโบร์

นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นอภ.ทุ่งหว้า จ.สตูล พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ทำบุญกุโบร์” ประจำปี 2564 พื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12.04 น.


ที่กุโบร์บ้านมะหงัง และ บ้านทุ่งทะนาน ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นอภ.ทุ่งหว้า จ.สตูล พร้อมด้วย นายอำนาจ ตรีโกบ ผญบ. หมู่ 5 ต.ทุ่งบุหลัง นายชัยยา ฤทธิเดช นายก อบต.ทุ่งบุหลัง ผู้นำศาสนา คณะกรรมการมัสยิด กรรมการหมู่บ้าน ส.อบต. บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดกิจกรรม “ทำบุญกุโบร์” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาสำหรับกิจกรรมนั้น ได้มีการอ่านดุอาร์ขอพรให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากนั้นประชาชนกันประกอบอาหารเพื่อรับประทานร่วมกัน พร้อมทั้งนำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหมู่บ้าน นับว่า เป็นการส่งเสริมและสร้างความรักสามัคคี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนภาครัฐให้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น