อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

เสพสมบ่มิสม : ฮอร์โมนเพศชายกับน้ำอสุจิ

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญสำหรับผู้ชาย ช่วยในเรื่องความต้องการทางเพศ และแสดงออกถึงลักษณะความเป็นชาย เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 00.15 น.

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญสำหรับผู้ชาย ช่วยในเรื่องความต้องการทางเพศ และแสดงออกถึงลักษณะความเป็นชายเช่น มีเสียงห้าว ทุ้ม และการมีหนวด เครา ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนต่ำมักพบกับชายที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้เพียงพอกับตัวเอง ตัวอย่างเช่น อัณฑะหรือต่อมพิทูอิทารี่ (pituitary gland)ทำงานไม่เต็มที่จึงทำให้ร่างกายมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนพร่องไป ซึ่งแพทย์จะทำการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนในชายที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนดังกล่าว

เนื่องจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะทำหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะการแสดงออกด้านความเป็นชายจึงทำให้ทีมนักวิจัยชาวอเมริกันเกิดความสงสัยว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยแก้ไขชายที่มีความผิดปกติในเรื่องการหลั่งน้ำอสุจิซึ่งรวมถึงปัญหาการหลั่งช้า และไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิเลย นอกจากนี้นักวิจัยยังรวมถึงชายที่หลั่งน้ำอสุจิน้อยกว่าปกติด้วย

มีการศึกษาในผู้ชาย ที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนต่ำ และอย่างน้อยหนึ่งในนั้นจะต้องมีความผิดปกติในการหลั่งน้ำอสุจิตามที่กล่าวมาข้างต้น (ชายที่มีปัญหาหลั่งไวไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ในการศึกษานี้) หลังจากนั้น 16 สัปดาห์ พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของชายที่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะมีระดับฮอร์โมนในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่ได้ยาหลอกยังคงมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเท่าเดิม

แม้ว่าชายที่ได้รับเทสโทสเตอโรนทดแทนจะมีอาการหลั่งน้ำอสุจิดีขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ช่วยได้มากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทน มีความแตกต่างกันน้อยมาก การหลั่งน้ำอสุจิเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ในชายที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายปกติยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอยู่

ทางแก้ไขให้ดูแลการแข็งตัวหากอยู่ในขั้นคะแนนไอไออีเอฟ 5 ได้คะแนนเกิน 22 ก็จะหลั่งได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ข้อควรระวังชายที่ยังต้องการมีบุตรไม่ว่าวัยใดก็ให้ทราบว่าความแข็งแรงและจำนวนของตัวอสุจินี้สำคัญมาก ถ้าชายได้ไปฉีดฮอร์โมนเข้าตัวเชื้ออสุจิจะหนีหายไปอย่างน่าสงสาร.

...............
ดร.อุ๋มอึ๋ม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น