อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อยุธยาต้อนรับเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

เมืองกรุงเก่าให้การต้อนรับ เยาวชนจากชายแดนใต้ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 ภายใต้กิจกรรม “ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา” ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.21 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 ประธานพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 ภายใต้กิจกรรม “ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนเยาวชนจากชายแดนใต้  340 คน เข้าร่วมรศ.ดร.ชูสิทธิ์ กล่าวว่า ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 โดยได้จัดกิจกรรม ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ให้กับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส นำเยาวชน 320 คน เดินทางไปทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจของชาติไทยในอดีต ทั้งนี้ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 พร้อมได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนและครูพี่เลี้ยงจากดินแดนภาคใต้ ซึ่ง ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม มีแหล่งเรียนรู้และมีบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม รวมถึงมุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และนำไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แม้จะต่างศาสนาและวัฒนธรรมด้าน นายอารีย์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืน เยาวชนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ จึงถือว่ามีโอกาสอันดีในการได้สัมผัสบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนต่างวัฒนธรรม จากการบรรยายพิเศษ ของวิทยากร ทำให้ได้รับรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งได้คลุกคลีอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอย่างดีของ จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับน้องๆ เยาวชนที่ได้มีโอกาส มาสัมผัส เรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้สังเกตเรียนรู้ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับคณะเยาวชนและผู้ร่วมโครงการทุกท่านต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31