อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อยุธยาเปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติช่วงสงกรานต์

จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนใช้รถใช้ถนนช่วงดังกล่าว ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.13 น.


ที่หมวดทางหลวงบางปะอิน ถนนสายเอเซีย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสุนทร แก้วศรีใส ผอ.แขวงทางหลวงอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครกู้ภัย กว่า 100 คน เข้าร่วม

นายสุนทร  กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดช่วงรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 64 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว

โดย จ.พระนครศรีอยุธยา มีถนนสายหลักที่ใช้สัญจรไปสู่ภูมิภาคอื่นถึง 5 สาย และมีถนนสายรอง ที่มีเส้นทางผ่านหมู่บ้าน ชุมชนไปสู่จังหวัดอื่นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงกว่าปกติ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ห้องพุทไธสวรรย์) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายภานุ กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง มีมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยให้เข้มงวดกับการสวมหมวกกันน็อก เมาแล้วขับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและให้ทุกส่วนราชการทำงานร่วมกับจิตอาสาพระราชทานอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ

โดยเฉพาะท้องถิ่นให้จัดจิตอาสาเตรียมพร้อมภัยพิบัติของ อบต.ประจำด่านชุมชน ทุกตำบล พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและประชาชน ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย และเนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิการกุศลต่างๆ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่ไปด้วยกันต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 44