อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ทส. ผนึกกำลังสู้ภัยโควิด-19 รับมอบลังกระดาษจากภาคเอกชนเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ มอบหมายให้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมอบกล่องและลังกระดาษเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากเพื่อนำไปสนับสนุน “โครงการรวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี”  ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.26 น.


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบกล่องและลังกระดาษเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจาก บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีนายนฤมิต เป้าประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและบริการ เป็นผู้แทนส่งมอบ กล่องและลังกระดาษเก่าจำนวนกว่า 10 ตัน เพื่อนำไปสนับสนุน “โครงการรวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” นำไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์


​​​
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการร่วมมือ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นอกเหนือจากการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ การรักษาระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) อย่างเคร่งครัดแล้ว การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและพี่น้องประชาชน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็เป็นสิ่งสำคัญ การระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการใช้บริการ Food Delivery เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จับมือกับภาคธุรกิจเอกชนร่วมรณรงค์ผ่านทางโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เชิญชวนให้ประชาชน คัดแยกขยะพลาสติกจากการใช้บริการ Food Delivery ส่งกลับไปรีไซเคิล ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับอย่างดี และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว โดยการนำไปหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนำไปทำประโยชน์กับส่วนรวมและยังช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกในธรรมชาติอีกทางหนึ่ง  ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกระดับการดำเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการนำขยะที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งต่อคืนประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันบริจาค ลังหรือกล่องกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมส่งต่อให้กับ SCGP และ Lotus’s นำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเตียงสนาม สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมบริจาคกล่องหรือลังกระดาษใช้แล้ว ได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจุดรับบริจาคในโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต 220 สาขาทั่วประเทศ หรือส่งมาตามที่อยู่ กลุ่มงานรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2278-8453 
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราช อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมผนึกกำลังสู้ภัยโควิด โดยส่งมอบกล่องหรือลังกระดาษใช้แล้ว จำนวนกว่า 500 กิโลกรัม เพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิลผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) อีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) นอกจากกล่องและลังกระดาษ ยังดำเนินการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมใช้แล้ว ส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นน้ำดื่มกระป๋องใหม่ จากอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และจะส่งมอบน้ำดื่มกระป๋อง จำนวน 80,000 กระป๋อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในปัจจุบัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น