อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สสจ.แม่กลองเชิญชวนชาวสมุทรสงครามลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

นายแพทย์สาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม เชิญกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 พร้อมระบุแม้ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.


นายแพทย์สันฑิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จ.สมุทรสงคราม คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโรคโควิด-19 ให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือ 142,812 คน จากประชากรรวมกว่า 190,000 คน โดยฉีดครบ 2 โด๊ส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าไปแล้ว 5,420 คน และรอการฉีดวัคซีนอีก 137,932 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วประมาณ 10,000 คน สำหรับ จ.สมุทรสงคราม ตั้งเป้าฉีดวัคซีนวันละ 5,000 คน โดยวัคซีนจะมาเป็นรอบๆ เดือนพฤษภาคม ซิโนแวค จะมาอีกประมาณ 1,600 คน เพื่อเก็บตกกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ส่วนแอสตราเซเนกา จะมาช่วงปลายเดือนพฤษภาคม อีก 9,000 คน และเดือนมิถุนายนถึงกันยายนจะมาอีกเดือนละ 22,000 คน รวมยอดทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 104,020 คน และรอหลังเดือนกันยายนอีก 38,792 คน ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ผู้สูงอายุให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จึงขอให้กลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากไม่สะดวก อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรือ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะลงพื้นที่สำรวจและลงทะเบียนให้ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังหากไม่สะดวกลงทะเบียนหมอพร้อมขอให้ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีประวัติการรักษาอยู่แล้ว ส่วนบุคลากรในหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม ให้รวบรวมรายชื่อส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากอาจมีการพิจารณาฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงร่วมด้วย โดยขอความร่วมมือให้ลงข้อมูลในโปรแกรมเอกซ์เซลเพื่อสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยระบุชื่อนามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่วนกลุ่มแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบประกันสังคมหรือไม่ได้สังกัดหน่วยงานต่างๆ เช่น พ่อค้าแม่ค้า หรืองานฟรีแลนซ์ ต้องรอการประกาศรับลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ในกลุ่มที่เปิดรับลงทะเบียนแล้วขอเชิญชวนให้มาลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในสิทธิของท่านนายแพทย์สันฑิต กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นจังหวัดได้กำหนดสถานที่ฉีดวัคซีนไว้ 7 แห่ง คาดว่าจะรองรับได้ประมาณวันละ 5,000 คน ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม และหอประชุมบริเวณวิหารเจียวเยี่ยงไท้เม่งกักเซี่ยงตั๊ว มูลนิธิสว่างเบญจธรรม แห่งละ 1,000 คน โรงพยาบาลอัมพวา โรงพยาบาลนภาลัย ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แห่งละ 500 คน ส่วนอำเภอบางคนทียังไม่ได้กำหนดสถานที่ ทั้งนี้ผู้ที่จะฉีดวัคซีนต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ และตอนเช้าของวันรับวัคซีนให้ดื่มน้ำ 4-5 แก้ว รับประทานอาหารเช้าเพื่อไม่ให้เกิดอาการเป็นลมหน้ามืดเนื่องอาจต้องรอคิวนาน โดยให้นำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมให้นำใบนัดออนไลน์ไปแสดงด้วย ส่วนหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากยังไม่มีผลวิจัยรับรอง ต้องรอให้คลอดบุตรก่อนจึงฉีดวัคซีนได้ และเมื่อฉีดวัคซีนแล้วควรรักษามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเนื่องจากวัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงจำเป็นต้องดูแลป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น