อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

B.Grimm ร่วมทุน EEC-DT เสริมงานพัฒนาสาธารณูปโภค

บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บี.กริม) เข้าซื้อหุ้นและลงนามร่วมทุนในบริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT) เพื่อร่วมกันเสริมงานพัฒนาสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แข็งแกร่งในระดับสากล  จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.18 น.


ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมมือกับทาง บริษัท EEC-DT ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ และได้นำนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยมาร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางระบบสาธารณูปโภค (Central District Utility System) พร้อมพัฒนาเมืองและโครงการในอนาคตให้เข้าสู่แนวคิด Smart City ซึ่งจะทำให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย นับเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยขึ้นไปอีกขั้น“ทางผมเองก็เป็นพันธมิตรกับ EEC และ DTGO มาอย่างยาวนานและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นรากฐานที่ดีในการร่วมดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงสนใจเข้ามาร่วมมือในการพัฒนา โครงการต่างๆ ในอนาคต และเราพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจนี้อย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน”นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท-ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) กล่าวว่า ในนามของ DTGO รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบี.กริม ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสาธารณูปโภค และพลังงานระดับสากล ซึ่งกลุ่มบี.กริม นับว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และปรัชญาการทำงานของ DTGO และบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด การผนึกกำลัง Synergy ร่วมกันในบริษัท EECDTครั้งนี้ ก็เพื่อเป้าหมายในการการสร้างประโยชน์ร่วมกันทำให้โลกของเราน่าอยู่และมีความยั่งยืน (Sustainable) มากขึ้น สามารถส่งต่อโลกใบนี้ให้แก่คนรุ่นหลัง การจับมือกับระหว่างพันธมิตรทั้ง 3 บริษัท นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของโลกในภาพรวมได้ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ และปัญหาภาวะโลกร้อน การสร้างพลังงานสะอาดเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขมากขึ้น เป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และทำประโยชน์ให้โลกใบนี้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น