อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

ไขสงสัย..'ปลูกถ่ายไต' ทำได้ไหมในช่วงโควิด

ไขข้อสงสัย.. ช่วง "โควิด-19" ระบาดหนัก สามารถปลูกถ่าย "ไต" ได้หรือไม่ เสี่ยงอันตรายแค่ไหนกัน? เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.


เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของหลายคนที่ยากลำบากกันมากขึ้นแล้วนั้น ที่สำคัญคือ "ผู้ป่วย" ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ อีกทั้งโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดออกไปเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะมาจากเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เพียงพอต่อการรับทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยโควิด-19 และการลดจำนวนการแออัดลง จนส่งผลไปถึง ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องปลูกถ่ายไต..

แต่ในช่วงการแพร่ระบาดเช่นนี้ คำถามที่หลายคนสงสัย คงหนีไม่พ้น.. "การปลูกถ่ายไต" ยังมีความปลอดภัยอยู่ไหม? มีความเสี่ยงแค่ไหนกัน? วันนี้ "Healthy Clean" มีคำตอบมาฝากกันค่ะโดย พญ.พิชชาพร นิสสัยสรการ อายุรแพทย์โรคไตและผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไต เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เผยว่า ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ในต่างประเทศต่างประสบความยากลำบากในการปลูกถ่ายไตเนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ อุปสรรคที่สำคัญที่สุดช่วงโควิดระบาดคือ "ความไม่รู้"

ช่วงแรกๆ วงการแพทย์จึงไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับโรคเลย ไม่ทราบว่ามาจากไหน ติดต่อกันอย่างไร อาการเป็นอย่างไร ใครเป็นกลุ่มเสี่ยง และที่สำคัญจะต้องรักษาอย่างไร มีอาการแทรกซ้อนเป็นอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้ "ทำให้การปลูกถ่ายอวัยวะหยุดชะงักลงทั่วโลก" โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการปลูกถ่ายไตจากผู้ที่มีชีวิตลดลงถึง 70% และมีข้อจำกัดในการปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยสมองตายมากถึง 80% เนื่องจากทรัพยากรด้านการแพทย์ไม่เพียงพอ โดยส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับผู้ป่วยโควิด-19 นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ มีความจำเป็นที่ต้องได้รับยากดภูมิอย่างมากในช่วงแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ สูง เมื่อมีโควิด-19 ระบาดความกังวลด้านนี้จึงมากขึ้น รวมไปถึงการตรวจเชื้อโควิดในระยะแรกยังไม่เป็นมาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะนำโรคจากผู้บริจาคอวัยวะไปสู่ผู้รับการปลูกถ่ายได้ "จะเห็นได้ว่าโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อทุกขั้นตอนของการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นอย่างมาก"

ในขณะนี้เป็นช่วงวิกฤติของการติดเชื้อโควิด-19 การปลูกถ่ายไต แต่เราได้เริ่มมีความรู้ มีการทำงานวิจัย เกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น รวมไปถึงอัตราการแพร่ระบาดของโรคลดลงในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีน การปลูกถ่ายไตจึงค่อยๆ ฟื้นตัว และหลายๆ โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา เริ่มกลับมาทำการปลูกถ่ายมากขึ้นแล้ว มีการคัดกรองอาการของโรค และทำการตรวจเชื้อโควิดแบบด่วน ทั้งในผู้บริจาค และผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนการผ่าตัดในปัจจุบัน การปลูกถ่ายไตหลักๆ มีการรับบริจาค 2 วิธี  คือ 
1.ผู้บริจาคสมองตาย หมายถึงผู้ป่วยที่เพิ่งจะเสียชีวิต สมองตาย แต่อวัยวะอื่นๆ ยังทำงานอยู่ สามารถนำไต และอวัยวะอื่นๆ ไปปลูกถ่ายให้ผู้อื่นได้  
2.ผู้บริจาคที่มีชีวิตอยู่ เป็นการรับบริจาคจากญาติ หรือ เพื่อนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความประสงค์ที่จะบริจาคให้ผู้ป่วย ซึ่งจะมีเทคนิคการผ่าตัดคล้ายกันทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย มีการผ่าตัดแบบส่องกล้องแผลเล็กในผู้บริจาคไต และนอกจากนี้ รพ. บางแห่งในสหรัฐอเมริกามีการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ (โรบอท) ส่วนในกรณีที่ผู้บริจาคและผู้รับไตมีเนื้อเยื่อหรือกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากัน จะมีระบบจัดสรรแลกเปลี่ยนคู่บริจาคให้เนื้อเยื่อหรือกรุ๊ปเลือดตรงกันเพื่อลดโอกาสการต่อต้านไตที่ปลูกถ่ายให้

"ในกรณีที่ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะโรคไตที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ก็ยังสามารถปลูกถ่ายไตได้"โดยสาเหตุของโรคไตวายในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่รอการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนั้นมาจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากเปรียบเทียบระบบการคัดกรองการเปลี่ยนถ่ายไตของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยในช่วงโควิด-19 จะมีความคล้ายคลึงกัน คือทั้งผู้บริจาคและผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจะต้องไม่มีอาการของโรคโควิด-19  คือ ต้องไม่มีไข้ ไอ หอบ อาเจียน ท้องเสีย ไม่ได้กลิ่น ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโรค และจะต้องมีการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน เพื่อยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าห้องผ่าตัด 

ดังนั้นผู้ที่บริจาคและผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต จะต้องได้รับคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับคนไข้ก่อนหรือหลังของการปลูกถ่ายไตจะเป็นการดีที่สุด..

................................
คอลัมน์ : Healthy Clean
โดย "พรรณรวี พิศาภาคย์"คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 87