อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

​​​​​​​มจพ. หนุน ม.เกษตร ส่งอาหาร-จิตอาสาลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สู้COVID-19 ระลอก 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ส่งอาหารพร้อมทีมจิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น.


อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดี TGGS พร้อมด้วยบุคลากรอาสาสมัครเป็นจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จากการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้กลุ่มจิตอาสา มจพ. ได้นำอาหาร ผลไม้ ขนมและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้บริการแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในแอพพิเคชั่น CRA CARE และช่วยอำนวยความสะดวกประจำตามจุดต่าง ๆ ภายในศูนย์แห่งนี้ นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภาวะวิกฤต COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมยับยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อตัวเองและคนใกล้ชิด รวมทั้งเป็นการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7