อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

Techsauce เผยกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจ

เทคซอส มีเดีย ชี้หัวใจสำคัญในธุรกิจอยู่รอดด้วย 3 มิติ “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน-ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย-ทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสำเร็จได้เร็วขึ้น” พร้อมแนะ “คน” คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 17.22 น.


นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ ให้เกิด Digital Transformation ซึ่งในเมืองไทยหลายองค์กรก้าวไปไกลมากแล้ว โดยหัวใจสำคัญให้ธุรกิจอยุ่รอดใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Operational) 2. ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย และ 3. ทำให้งานมีประสิทธิภาพสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

“ความท้าทายของกระบวนการนี้ก็คือ คน หากคนไม่เปลี่ยน หรือไม่พร้อมเปิดรับก็จะไปต่อไม่ได้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงต้องมีวิสัยทัศน์ มองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาสู่การวางกลยุทธ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทำเพื่ออะไร และต้องการจะเปลี่ยนแปลงในจุดไหนขององค์กร สุดท้ายเป็นเรื่องโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคน ซึ่งหากคนในองค์กรไม่พร้อมจะเรียนรู้เทคโนโลยีและเพิ่มทักษะใหม่ มองว่าเป็นภาระจะเกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ต้องทำให้พนักงานเห็นเป้าหมายเดียวกันในการเปลี่ยนแปลง และมีการสื่อสารจูงใจทำให้พนักงานตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำเอาดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

เทรนด์ที่สำคัญในตอนนี้คือ Direct to Consumer จะได้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ พยายามทำความเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเก็บข้อมูล (Data) ที่มีหลากหลายอย่างมาก สะท้อนจากการที่ธนาคารพาณิชย์เข้าไปลงทุน หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซเนื่องจากต้องการสัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในทุกกิจกรรมที่พบกันจะเกิด Data สามารถนำมาแปลงเป็น Insight ทำให้มีความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อนำเสนอบริการได้ตรงกับความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย โดยในวันนี้ทุกคนมองเหมือนกันว่า Data เป็นขุมทรัพย์ องค์กรต่าง ๆ จึงพร้อมทุ่มเงินลงทุนเพื่อให้ได้ Data เพื่อการเข้าถึงลูกค้าต่อไปในระยะยาว

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายคนเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Digital Transformation เพราะเมื่อลูกค้าย้ายไปสู่ดิจิทัล ก็จำเป็นต้องตามไปด้วย โดยเฉพาะดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่เอสเอ็มอีเริ่มมองเห็นถึงปัญหาความผิดพลาดจากการใช้แรงงานคนมากขึ้น จำเป็นต้องนำดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันนี้ ซอฟท์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการทำงานราคาไม่แพงมาก สามารถเลือกใช้ได้ตามความจำเป็น

คุณอรนุช กล่าวทิ้งท้ายว่า บริการ Transformation เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ Techsauce มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ Digital Transformation ซึ่งที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปช่วยขับเคลื่อนในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่รับเป็นที่ปรึกษาทีมผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหมาย และวางกลยุทธ์ ก่อนจะแปลงเป็นแผนงานสำหรับขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งการเทรนนิ่งพนักงาน สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนี้คิดเป็นประมาณ 20% ของรายได้รวม และแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเข้ามาเร่งให้องค์กรธุรกิจต้อง Transformation อย่างจริงจัง แต่ Techsauce คงไม่ได้รุกหนักในธุรกิจ เพราะต้องเลือกดูแลเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านจริง ๆ เช่น ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนำเข้าและส่งออก และธุรกิจที่มีการใช้งานไอที เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10