อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

สิงห์ สุราษฎร์ฯส่งความห่วงใยดูแลชุมชน สู้วิกฤต Covid-19 

บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด 1 ใน 10 บริษัทในเครือบุญรอดฯ สานต่อนโยบาย เคียงข้างสังคมไทย ระดมทีมบุคลากรของโรงงาน ขยายโครงการแปลงเกษตรน้ำใจ จัดสรรพื้นที่ภายในโรงงานกว่า 15 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ส่งผลผลิตบรรเทาปัญหาปากท้องของชุมชนกว่า 300 ครัวเรือน  อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.50 น.


นางภัทรา นาคน้อย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และ นายอมร  เสานอก ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ Covid-19 ในครั้งนี้ บริษัทฯ และพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบความช่วยเหลือในหลายรูปแบบรวมทั้งขยายพื้นที่แปลงเกษตรที่มีอยู่แล้วให้มีขนาด 15 ไร่ เพื่อปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง ผักคะน้า หน่อไม้ ชะอม รวมไปถึงผลไม้อย่างแก้วมังกร เสาวรสและมัลเบอรี่ และขุดบ่อเลี้ยงปลาสร้างแหล่งอาหารดูแลปากท้อง แบ่งปันชุมชนในพื้นที่ หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า 300 ครัวเรือน ในขณะเดียวกันผลผลิตส่วนหนึ่งจะนำเข้าสู่โรงครัวภายในบริษัทเพื่อปรุงเป็นอาหารพร้อมรับประทานส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ด้วย”“แปลงเกษตรน้ำใจ”ถือเป็นภารกิจที่บุญรอดฯ สนับสนุนให้ทั้ง 10 โรงงานหลักในเครือฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศได้ใช้พื้นที่ในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มพื้นที่ด้วยการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ที่มีผลผลิตหมุนเวียนต่อเนื่อง เพื่อเป็นสวัสดิการภายในและให้พนักงานได้นำไปแบ่งปันแก่ชุมชนโดยรอบ เป็นการส่งต่อความห่วงใย เติมกำลังใจ มอบความสุข และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยครอบคลุมทุกภูมิภาค เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกและใช้โรงครัวภายในบริษัทปรุงเป็นเมนูต่างๆ แล้วส่งมอบพร้อมกับผักและผลไม้ เป็นเสบียงอาหารที่มีคุณประโยชน์และปลอดภัยให้แก่ชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมทานดูแลโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม รวมถึงช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 320 จุด ทั่วประเทศโดยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย. 64 บริษัท บุญรอดฯ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ กว่า 9 แสนลิตร รวมทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter), เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ป้องกันหลายรายการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบสิ่งจำเป็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการประชาชนไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งส่งมอบสิ่งจำเป็นทั้งอาหารและน้ำดื่มให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 100 ชุมชน รวมไปถึงการจ้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท และยืนยันจะเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะกลับสู่ภาวะปกติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13