อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดแล้วทางลัดวิภาฯ-ศูนย์ราชการเล็งสร้างถนนตัดใหม่อีก2เส้น

กทม. เปิดการจราจรถนนหมายเลข8 เชื่อมต่อศูนย์ราชการฯกับถนนกำแพงเพชร6 เล็งขออนุมัติงบสภากทม.สร้างเพิ่มอีก2เส้นทาง ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.16 น.

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (กทม.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา5 ธันวาคม2550 กับถนนกำแพงเพชร6 (ถนนหมายเลข8) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตถนนกำแพงเพชร6 และถนนแจ้งวัฒนะ

โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร6 (ถนนหมายเลข8) ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตถนนกำแพงเพชร6 ผ่านศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ขนาด4 ช่องจราจร2 ทิศทางความยาว825 ม. และก่อสร้างสะพานข้ามคลองจำนวน2 แห่งเพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาดรวมทั้งก่อสร้างทางเท้าราวกันตกบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรั้วค.ส.ล.บริเวณศูนย์การข่าวสันติบาลเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3 ช่วงช่วงที่1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากรช่วงที่2 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาดและช่วงที่3 จากคลองบางตลาดถึงซอยแจ้งวัฒนะ7 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการตามสัญญาเมื่อวันที่15 ส.ค.62 ทั้งนี้เมื่อเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา5 ธันวาคม2550 (ถนนหมายเลข8) จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯรวมถึงประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตถนนกำแพงเพชร6 ถนนแจ้งวัฒนะและถนนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น


อย่างไรก็ตาม  ผู้ว่าฯกทม. มีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข10 เพิ่มเพื่อรองรับการจราจรของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา5 ธันวาคม2550 และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย  จำนวน 2 เส้นทางได้แก่ถนนหมายเลข10 ด้านทิศเหนือและถนนหมายเลข10 ด้านทิศใต้โดยจะก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขนาด2 ช่องจราจรและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องระยะทางประมาณ1,800 เมตรรวม2 เส้นทางประมาณ3,600 เมตรจุดเริ่มต้นจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ-สิ้นสุดถนนประชาชื่นซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกเส้นทางเข้าออกด้านตะวันตกของศูนย์ราชการฯสำหรับประชาชนที่จะเข้ามารับบริการอีกหนึ่งเส้นทางขณะนี้สถานะโครงการอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับการประปานครหลวงซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปในเรื่องพื้นที่สำนักการโยธาจะออกแบบรายละเอียดโครงการโดยกทม. จะขอสภากรุงเทพมหานครเปิดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสะสมจ่ายขาดจากงบประมาณปี63 เพื่อเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวฯคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน1 ปีทั้งนี้หากโครงการฯแล้วเสร็จจะบรรเทาปัญหาการจราจรโดยรอบศูนย์ราชการฯและถนนประชาชื่นได้อย่างดีซึ่งคาดว่าจะมีรถสัญจรผ่านไปมาวันละ100,000 คัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 71