อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

กทม.เตรียมตั้งศูนย์ Local Quarantine

กรุงเทพมหานครเตรียมตั้งศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.


เมื่อวันที่ 5 เม.ย.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Local Quarantine หรือศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมในเขตจตุจักร สามารถรองรับผู้กักตัวได้ 700 ห้อง เพื่อกักกันและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 

โดยบูรณาการการทำงาน ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ด้วยการบริหารจัดการในทุกด้าน อาทิ ด้านบริการสุขภาพ ตรวจคัดกรอง วัดไข้ และลงทะเบียนผู้ถูกกักตัว ,ด้านความปลอดภัย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าพักของผู้ถูกกักตัว, ด้านอุปโภคบริโภค ดูแลด้านอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้

ด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลการจัดเก็บขยะปนเปื้อน และด้านอัคคีภัย เพื่อดูแลป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมีระบบการป้องกันและมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่กักตัว และการทำความสะอาดรถขนส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48