อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

จองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น'BMA Q' ลดแออัดให้บริการงานทะเบียน

กทม.เผย 50 สำนักงานเขต พร้อมให้บริการด้านการทะเบียน สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น "BMA Q" ของกรุงเทพมหานคร และแสกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" กำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโควิด ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.


เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการของฝ่ายทะเบียนทั้ง 50 เขต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งจะเปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนเฉพาะบางส่วนตามความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนของประชาชน โดยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน สามารถใช้บริการได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งเปิดให้บริการ ดังนี้ 1. วันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียน แก่ประชาชนในทุกประเภทงาน  2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 3. วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย สำหรับจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า และบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดให้บริการ  

ทั้งนี้ ฝ่ายทะเบียนของทุกสำนักงานเขต ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นและลดการชุมนุมของประชาชนที่มารับบริการ หากผู้รับบริการเต็มจำนวนแล้ว (คิวเต็ม) ให้มีการลงนัดหมายในการให้บริการล่วงหน้า และให้สำนักงานเขตแจ้งข้อความประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้และรับบริการ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ทำฉากกั้นเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการ และหมั่นทำความสะอาดมือและของใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ด้วย สำหรับการจองคิวผ่านระบบ “BMA Q” ของกรุงเทพมหานครนั้น เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) สามารถ Download ติดตั้งเพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ โดย BMA Q มีการให้บริการหลัก 2 ประเภท ประกอบด้วย  “รับบริการวันนี้” และ “นัดล่วงหน้า” รวมถึงแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อกำหนดจำนวนผู้เข้ารับบริการสำหรับฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งมีผู้ใช้บริการทางทะเบียนหนาแน่นในแต่ละวัน เช่น เขตสัมพันธวงศ์ มีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 30 คน เขตบางซื่อ มีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 70 คน เขตราชเทวี มีผู้ใช้บริการวันละประมาณกว่า 100 คน ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการของแต่ละฝ่ายก่อนปฏิบัติงาน ห้ามผู้ที่ไม่ได้มารับบริการใช้สถานที่ภายในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ผู้ที่มารับบริการสามารถใช้บริการที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ได้ไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง โดยการจองคิวผ่านระบบ BMA Q ยกเว้นผู้ที่มารับบริการแจ้งเกิด และแจ้งตายหากพบปัญหาใช้เวลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งงานทะเบียนราษฎรจะให้บริการเฉพาะ การแจ้งเกิด แจ้งตาย คัดเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยจองคิวผ่านระบบ BMA Q ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวผ่านระบบ BMA Q ให้มารับบริการในช่วงเวลา 15.00 น. โดยจะให้บริการ 6 คิวต่อวัน ยกเว้นแจ้งตาย สามารถรับคิวปกติได้

ด้านการทำทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนนั้น จะให้บริการในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหายและเป็นประชาชนในพื้นที่เขตซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่นั้น ผ่านการจองคิวผ่านระบบ BMA Q ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวผ่านระบบ BMAQ ให้มารับบริการในช่วงเวลา 15.00 น. โดยจะให้บริการเพียง 6 คิวต่อวันเท่านั้นยกเว้นวันหยุดราชการ และงานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า และคัดเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์โดยจองคิวผ่านระบบ BMA Q ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวผ่านระบบ BMA Q ให้มารับคิวในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดความหนาแน่นและการลดการชุมนุมของประชาชนที่มารับบริการ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของสำนักทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46