อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

กทม.กำชับตรวจเข้มสถานที่ผ่อนปรน ป้องกันระบาดซ้ำ

ที่ประชุม ศบค.กทม. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสถานที่ได้รับการผ่อนปรน แนะนำทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ วอนประชาชนอย่าผ่อนคลายการป้องกันตนเองจากเชื้อโรค จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.20 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯโดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จึงให้ผ่อนคลายการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนปรนให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ พร้อมกับมีข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันระวังการแพร่ระบาดซ้ำของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งการผ่อนปรนในระยะที่ 3 นี้ มีสถานประกอบกิจการ กิจกรรม ได้รับการผ่อนคลายจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดซ้ำของโรคโควิด-19  อาทิ  การผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา การประกอบกิจการในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.  การผ่อนคลายให้สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้  

ผ่อนคลายให้คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สามารถให้บริการได้ โดยงดเว้น การอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้  และยกเว้นสถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด  โดยรายละเอียดประชาชนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prbangkok.com จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ศึกษาและปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาล และ กอ.รมน.กทม. ตรวจแนะนำสถานประกอบการ และสถานที่ประกอบกิจกรรมทุกประเภทอย่างเข้มข้น

เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงกว่าการแพร่ระบาดครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้มีการหารือถึงพฤติกรรมของประชาชนที่เริ่มขาดความระมัดวังการป้องกันตนเอง รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อจำนวนลดลง ที่ประชุมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน ระมัดระวังดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ

หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งขอให้สถานประกอบการและประชาชนที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดของมาตรการป้องกันและควบคุมคุมการแพร่โรคโควิด-19 ที่ภาครัฐรวมทั้งกรุงเทพมหานครกำหนด อาทิ การใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ การปฏิบัติตนในร้านอาหาร  การปฏิบัติตนในสวนสาธารณะ หรือสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในวงกว้างต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44