อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

กทม.สะกิดรฟม.แก้ระบบระบายน้ำ บริเวณสร้างรถไฟฟ้ากันน้ำท่วม

กทม. ประสาน รฟม.เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยดำเนินการเปิดช่องรับน้ำฝน ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ เก็บเศษวัสดุภายในบ่อพัก ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เปิดฝาบ่อพักที่โดนปิดทับ จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 19.10 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประกอบกับในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่หลายสาย ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และโครงการระบบมวลชนขนาดรองสายสีทอง (กรุงธนบุรี-ประชาธิปก)

โครงการก่อสร้างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร สำนักการโยธา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อระบบระบายน้ำที่เกิดจากการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ

จากการตรวจสอบพบว่าระบบระบายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่วนใหญ่เกิดจากช่องรับน้ำฝนและฝาท่อระบายน้ำถูกทับจากการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ทำให้มีขนาดเล็กลง ประกอบกับบ่อพักในผิวจราจรมีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นอยู่ในบ่อพักเป็นจำนวนมาก อีกทั้งท่อระบายน้ำที่ถูกตัดยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยแนวทางการแก้ไขได้ประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการเปิดช่องรับน้ำฝน ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ เก็บเศษวัสดุภายในบ่อพัก ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เปิดฝาบ่อพักที่โดนปิดทับ ทั้งนี้สำนักการโยธาจะเร่งติดตามการดำเนินงานแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37