อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

กทม.ทำคู่มือตรวจกิจการ ได้รับผ่อนปรนหวังลดสับสน

ศบค.กทม.เตรียมจัดทำคู่มือการตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23.38 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค. กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานเขตรณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนระมัดระวังดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนขอให้ประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของเชื้อไวรัสโควิด-19 

รวมทั้งในที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ของ ศบค. กทม. ซึ่งมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ เป็นประธานคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเป็นคณะทำงานและเลขานุการ จัดทำคู่มือการตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการ สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน อาทิ สถานที่ที่ต้องตรวจให้คำแนะนำ รายละเอียดสิ่งที่ต้องตรวจให้คำแนะนำเพื่อให้สถานประกอบกิจการหรือประชาชนปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นการลดความสับสนของผู้ตรวจให้คำแนะนำและประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ โดยให้คณะทำงานฯ นำเสนอร่างคู่มือการตรวจให้คำแนะนำภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ ศบค.กทม. ร่วมกันพิจารณา

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการทำความสะอาดสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อทั้งในส่วนของโรคโควิด-19 และเชื้อโรคอื่น  โดยจะจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รณรงค์ทำความสะอาดโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมกัน เบื้องต้นกำหนดดำเนินการในวันที่ 9 มิ.ย. 63 โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 79